Flytta pension / pensionskapital

Har du planer på att flytta din pension?

Kanske har du fått förslag från din bank, försäkringsbolag etc. om att flytta din pension till dem?

Det finns en del man bör känna till innan man beslutar sig för att flytta sin pension. Vi har tagit fasta på detta och erbjuder dig oberoende analys av konsekvenserna vid flytt av pensionskapital.


Några exempel på frågeställningar:

  • Vilka avgifter tar mitt nuvarande bolag ut vid en flytt av pension?

  • Vilken garanti har jag i min pension och hur påverkas den vid en flytt?

  • Vilka avgifter har jag i min pension och vilka avgifter har jag efter en flytt?

  • Går min pension att flytta och i så fall hela eller delar av den?


Vad ingår i analysen - Flytta pension / pensionskapital?

Inhämta information om aktuell pension #
Sammanställning / konsekvensanalys #
Råd och rekommendationer #
"Jag borde inte ha lyssnat på vänner och bekanta. Jag är glad att jag fick kontakt med er och att ni kunde hjälpa mig." /Irina
"Det här var precis de råd jag var ute efter. Tack vare er kommer jag att få mer i pension så länge jag lever." /Bengt
"Tack för att ni uppmärksammade att det blivit för lite inbetalt i min tjänstepension. Troligtvis hade jag aldrig kommit på det själv." /Hans