Varifrån kommer din pension?

Pension kan du få från flera olika håll: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Den enda obligatoriska pensionen är den allmänna pensionen. Tjänstepension tjänar du in om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal eller frivilligt betalar in till tjänstepension. Privat pension betalar man in själv.

Den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privata pension är oberoende av varandra och läggs ihop och ger dig din totala pension. Ordinarie pensionsålder är 65 år, men du kan normalt ta ut din pension tidigare, men då med ett lägre belopp, alternativt ta ut pensionen senare än 65 års ålder och då få ett högre belopp per månad. All pension är skattepliktig vid utbetalning.


 • Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension, premiepension och i vissa fall garantipension. Alla som bor i Sverige och har skattepliktig inkomst tjänar in rätt till allmän pension. Inkomstpensionen är den större delen och beror helt på din samlade inkomst under ditt yrkesverksamma liv. Premiepensionen är också beroende av inkomsten men där placeras 2,5 % av din inkomst i fonder.

  Du kan antingen välja fonder själv, använda en professionell förvaltare som ger råd eller så kan du använda startfonden AP7 Såfa som anpassar placeringen efter din ålder. Den fonden får du om du inte gör något eget val.

  Garantipension kan du omfattas av om du saknar eller har haft låg inkomst.

  Information om den allmänna pensionen får du årligen i det orangea kuvertet från pensionsmyndigheten. Du tjänar in allmän pension på en inkomst upp till 45 864 kr/månad (2021). Vid högre inkomst får du inte högre allmän pension.


 • Tjänstepension har de flesta som har en fast anställning, men långt ifrån alla. Fråga din arbetsgivare om du omfattas av tjänstepension. I vissa fall är det förbestämt vilket försäkringsbolag och vilken förvaltning du får på din tjänstepension. I andra fall kan du själv välja både försäkringsbolag och förvaltning.

  Har du haft fler anställningar kan du mycket väl ha ett antal olika intjänade tjänstepensioner. Har du arbetsgivare med kollektivavtal betalar företaget in till din tjänstepension men storleken beror på vilket avtal du omfattas av. Några vanliga tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, SAF-LO för övriga privatanställda, KAP-KL för anställda inom kommun och landsting samt SPV (PA03) för statligt anställda.


 • Privat pension kan du ha via en pensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag eller som Individuellt pensionssparande (IPS) hos en bank. För en privat pension kan du välja placering och risk utifrån din banks eller försäkringsbolags utbud. En privat pension är inte längre avdragsgill i din deklaration och du kan inte längre nyspara i denna form.


Den här kortfattade informationen är ett stöd till den individuella pensionsprognos som du får i samband med ett enskilt möte och genomgång med en av våra rådgivare. Inför mötet inhämtar vi information om dina intjänade pensioner och din familjesituation så att du får en egen anpassad prognos för din framtida pension.

"Jag borde inte ha lyssnat på vänner och bekanta. Jag är glad att jag fick kontakt med er och att ni kunde hjälpa mig." /Irina
"Äntligen förstår jag hur det fungerar. Nu har jag fullständig kontroll över min situation" /Peter
"Det här var bättre än jag trodde." /Michael