Under rådande Corona/Covid-19 pandemi erbjuder vi telefon-/videomöten.

Pensionsrådgivning - Företagare

Tycker du också att det är komplicerat med pensioner och försäkringar?

Många företagare upplever att det är svårt och saknar tid att sätta sig in i hur pensions- och försäkringssystemen fungerar.

Därför erbjuder vi Pensionsrådgivning - Företagare, en helt oberoende / opartisk rådgivning som ger dig fullständig kontroll över dina pensioner och ditt övriga personförsäkringsskydd.


Pensionsrådgivning - Företagare   ger dig bl.a. svar på följande:

  • Hur ser min pensionssituation ut och hur kan jag påverka den?

  • Hur påverkas min pension om jag tar ut den före 65?

  • Hur påverkas min pension om jag fortsätter att arbeta efter 65?

  • Hur kan jag på bästa sätt spara till min pension?

  • Hur är mina pensionspengar placerade och vilka alternativ finns?

  • Hur påverkar min inkomst / lön olika förmåner som exempelvis allmän pension och sjukpenning?

  • Hur påverkas min / företagets / familjens ekonomi om jag blir långtidssjuk?

  • Hur påverkas familjens ekonomi om jag avlider?

  • Hur är jag skyddad om jag drabbas av ett olycksfall på fritiden eller på arbetet?


Har du planer på att gå i pension kan du läsa mer här: Pensionsplanering - 54 Plus


Vad ingår i Pensionsrådgivning - Företagare?

Informationsinhämtning (familj, inkomst, sparande, lån m.m.) för att skapa oss en bild av din situation #
Inhämta information om dina pensioner och övriga personförsäkringar #
Analys och skriftlig sammanställning över dina pensioner och övrigt personförsäkringsskydd #
Behovsanalys (försäkringsskydd, fördelning lön / pension / utdelning m.m.) #
Video- eller telefonmöte #
Individuella råd och rekommendationer #
"Jag borde inte ha lyssnat på vänner och bekanta. Jag är glad att jag fick kontakt med er och att ni kunde hjälpa mig." /Irina
"Det här var precis de råd jag var ute efter. Tack vare er kommer jag att få mer i pension så länge jag lever." /Bengt
"Det här var bättre än jag trodde." /Michael

"En rådgivning kan aldrig bli oberoende om den betalas av annan än kunden"

Kollberg & Enqvist AB

 08-33 66 70  |   info@koen.se