Under rådande Corona/Covid-19 pandemi erbjuder vi telefon-/videomöten.

Pensionsrådgivning - Privat

Behöver du också hjälp med din pension?

Vi vet att många upplever att det är svårt att sätta sig in i hur pensions- och försäkringssystemen fungerar.

Därför erbjuder vi Pensionsrådgivning - Privat, en helt oberoende / opartisk rådgivning som ger dig fullständig kontroll över dina pensioner och ditt övriga personförsäkringsskydd.


Pensionsrådgivning - Privat   ger dig bl.a. svar på följande:

  • Hur ser min pensionssituation ut och hur kan jag påverka den?

  • Hur kan jag spara till min pension?

  • Hur påverkas min pension om jag minskar min arbetstid / arbetar deltid?

  • Hur är mina pensionspengar placerade och vilka alternativ finns?

  • Hur påverkas min/familjens ekonomi om jag blir långtidssjuk?

  • Hur påverkas familjens ekonomi om jag avlider?

  • Hur är jag skyddad om jag drabbas av olycksfall?

  • Hur påverkas min pension om jag tar ut den före 65?


Har du planer på att gå i pension kan du läsa mer här: Pensionsplanering - 54 Plus


Vi erbjuder två olika nivåer av rådgivning. Beroende på dina behov och önskemål kan du välja en komplett rådgivning eller en mer grundläggande. Se tabellen nedan:


Vad ingår i Pensionsrådgivning - Privat?

Komplett  Grund
Informationsinhämtning (familj, inkomst, sparande, lån m.m.) för att skapa oss en bild av din situation #
Inhämta information om dina pensioner och övriga personförsäkringar #
Analys och skriftlig sammanställning över dina pensioner och övrigt personförsäkringsskydd #
Video- eller telefonmöte # #
Individuella råd och rekommendationer #
"Jag borde inte ha lyssnat på vänner och bekanta. Jag är glad att jag fick kontakt med er och att ni kunde hjälpa mig." /Irina
"Det här var precis de råd jag var ute efter. Tack vare er kommer jag att få mer i pension så länge jag lever." /Bengt
"Det här var bättre än jag trodde." /Michael