Pensionsrådgivning - Privat

Behöver du också hjälp med din pension?

Vi vet att många upplever att det är svårt att sätta sig in i hur pensions- och försäkringssystemen fungerar.

Därför erbjuder vi Pensionsrådgivning - Privat, oberoende rådgivning som ger dig fullständig kontroll över dina pensioner och ditt övriga personförsäkringsskydd.

Med oberoende menar vi att denna tjänst betalas av dig som kund och vi kommer inte att sälja några försäkringar eller investeringar/placeringar till dig.


Pensionsrådgivning - Privat   ger dig bl.a. svar på följande:

  • Hur ser min pensionssituation ut och hur kan jag påverka den?

  • Hur kan jag spara till min pension?

  • Hur påverkas min pension om jag minskar min arbetstid / arbetar deltid?

  • Hur är mina pensionspengar placerade och vilka alternativ finns?

  • Hur påverkas min/familjens ekonomi om jag blir långtidssjuk?

  • Hur påverkas familjens ekonomi om jag avlider?

  • Hur är jag skyddad om jag drabbas av olycksfall?

  • Hur påverkas min pension om jag tar ut den före 65?


Har du planer på att gå i pension kan du läsa mer här: Pensionsplanering - 54 Plus


Vad ingår i Pensionsrådgivning - Privat?

Informationsinhämtning (familj, inkomst, sparande, lån m.m.) för att skapa oss en bild av din situation #
Inhämta information om dina pensioner och övriga personförsäkringar #
Analys och skriftlig sammanställning över dina pensioner och övrigt personförsäkringsskydd #
Individuella råd och rekommendationer #
Video- eller telefonmöte #
"Jag borde inte ha lyssnat på vänner och bekanta. Jag är glad att jag fick kontakt med er och att ni kunde hjälpa mig." /Irina
"Äntligen förstår jag hur det fungerar. Nu har jag fullständig kontroll över min situation" /Peter
"Tack för att ni uppmärksammade att det blivit för lite inbetalt i min tjänstepension. Troligtvis hade jag aldrig kommit på det själv." /Hans